De Molenhoeve

In het gezellige dorp Sint Pancras ligt onze compleet vernieuwde woonzorglocatie De Molenhoeve. De Molenhoeve is een moderne woonzorglocatie voor mensen met een geïndiceerd zorgzwaartepakket. De individuele behoeften en wensen van de cliënt staan centraal en daar zijn de zorgverlening én het gebouw op aangepast. In tegenstelling tot traditionele intramurale instellingen waar het groepswonen centraal staat, is het wonen in De Molenhoeve een voortzetting van het leven thuis. Bij ons kunt u zelfstandig wonen in een beschermde omgeving. Het gebouw heeft een open karakter en iedereen heeft een eigen appartement in directe relatie met een gezamenlijke buurtkamer. Het bestaande sociale netwerk wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. Hierdoor blijven familie, vrienden en kennissen de belangrijkste rol spelen in het leven van onze cliënten en hebben zij betekenis in hun leven.

Onze zorg
De Molenhoeve telt 41 zelfstandige appartementen met eigen woon- en slaapkamer, en een ruime badkamer. Daarnaast zijn er drie appartementen beschikbaar voor tijdelijk wonen. Er is 24 uur zorg aanwezig en cliënten houden zelf de regie, in een veilige en prettige woonomgeving. Als u bij ons komt wonen worden er afspraken gemaakt over hoe u onze zorg wilt ontvangen. De appartementen zijn namelijk geschikt voor verschillende doelgroepen, zoals vormen van dementie en ondersteuning bij een lichamelijke beperking. Het gebouw heeft een knusse buurtkamer waar cliënten heen kunnen gaan als zij dit willen. Hier kan ook gezamenlijk worden gekookt.

Kenmerken:
- Dorps karakter
- 24 uur zorg aanwezig
- Buurtkamer per 8 appartementen
- Er kan gezamenlijk worden gekookt
- 41 ruime appartementen
- Mogelijkheid om samen met uw partner te wonen
- Prachtige tuin met een wandelpad rond het gebouw en een volière met vogels

Bereikbaarheid
De locatie beschikt over een fietsenstalling waar u uw fiets kunt plaatsen. De Molenhoeve is daarnaast goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Op enkele minuten lopen van de locatie stopt de bus. Op www.9292.nl vindt u actuele reisinformatie over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Komt u toch met de auto? Naast De Molenhoeve kunt u gratis parkeren.

Wonen in De Molenhoeve
Voor informatie over het wonen in De Molenhoeve kunt u terecht bij ons Servicecentrum. Telefoonnummer 072-575 3130 of mail naar servicecentrum@magentazorg.nl.

Wooncriteria
U kunt bij ons komen wonen als zelfstandig wonen niet langer gaat of als u tijdelijk een woning met zorg nodig heeft. U heeft dan een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt de soort en hoeveelheid zorg die
u nodig heeft. De kosten voor de zorg en het wonen worden vergoed door de WLZ (Wet Langdurige Zorg). U betaalt wel een eigen bijdrage. Over de kosten van wonen in een zorginstelling kunt u ook kijken op de website van het CAK: www.hetcak.nl
Heeft u vragen over de indicatie aanvraag en of u voor het wonen in de Molenhoeve in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met onze medewerker van het maatschappelijk werk, bereikbaar via het servicecentrum.

Fotoalbum

gezellig wonen midden in het dorp
heerlijk buiten zitten
plattegrond
onthulling houten modelmolen-straks staat hij er weer!
Nieuwbouw plattegrond
Ondertekening intentieversklaring bouw met De Geus Bouw uit Broek op Langedijk

Cliëntenraad De Molenhoeve

De Molenhoeve heeft een eigen cliëntenraad waarin verschillende vertegenwoordigers zitting hebben genomen.

Momenteel is de cliëntenraad van deze locatie in oprichting.

Bewoners van De Molenhoeve kunnen lid worden van de cliëntenraad, maar ook familieleden of personen die vertegenwoordiger zijn van de bewoners. Samen behartigen zij de belangen van bewoners en familie.

De cliëntenraad komt eenmaal per 6 weken in vergadering bijeen en behandelt onderwerpen die direct of indirect verband houden met de zorg voor de bewoners in samenspraak met de locatiemanager en tweemaal per jaar is er overleg met de raad van bestuur. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren omtrent de zorgverlening aan bewoners. Deze bevoegdheden zijn voortgekomen uit de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) en zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de directie.

De raad wordt ondersteund door Michiel van der Put; hij bereikbaar via 06 - 28 71 65 52 en per mail: m.van.der.put@magentazorg.nl

Lees meer over cliëntenraden

Word Vrijwilliger

Vrijwilligers zijn voor ons van onschatbare waarde. Zij helpen bijvoorbeeld in de winkel of op de dagbehandeling en assisteren bij maaltijden en activiteiten. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. U kunt zich hier direct aanmelden. Belangstellenden kunnen ook contact opnemen met onze coördinator vrijwilligers, Ingrid Bijwaard, i.bijwaard@magentazorg.nl of 072 - 56 42 709.

Uitburo

Bij het Uitbureau is altijd wat te beleven!

Ook zin in een uitje?

Nieuws

Wonen in De Molenhoeve: cliënten aan het woord

“Leven zoals thuis”, dat staat centraal bij De Molenhoeve. Net zoals de individuele behoefte en wensen van de cliënt. Maar wat vinden de huidige cliënten van wonen in De Molenhoeve? Zijn ze tevreden? We spraken met een aantal cliënten.
Lees verder

Eerste steen nieuwbouw Molenhoeve

Een feestelijke mijlpaal! Vrijdag 3 maart is de eerste steen gelegd van de nieuwe Molenhoeve in Sint Pancras. Mevrouw Vroegop, die met 23 jaar het langst in de (voormalige) Molenhoeve heeft gewoond, had de eer de speciale steen te plaatsen. Dat deed zij samen met zorgmedewerker Rommy Visser die het langst in De Molenhoeve heeft gewerkt. "Vanaf mijn zestiende", meldt de trotse Rommy die nu bijna 58 jaar is.
Lees verder

Molen van de Molenhoeve prachtig gerestaureerd

De tuin van woonzorglocatie De Molenhoeve wordt sinds oudsher opgesierd met een houten modelmolen. De molen was toe aan een rigoureuze opknapbeurt.
Lees verder

Agenda


Er zijn geen activiteiten

Activiteiten De Molenhoeve (zaterdag)

Er zijn vandaag geen activiteiten

Deel deze pagina:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail Print