Stichting Vrienden van het Verpleeghuis Zuyder Waert

  • De Vrienden van maken extra's mogelijk. Word ook onze vriend!

Stichting Vrienden van Zuyder Waert

De Stichting Vrienden van het Verpleeghuis Zuyder Waert draagt bij aan verbetering van de ontspanningsmogelijkheden voor de bewoners van Zuyder Waert en bezoekers van de dagbehandeling. Dank zij donaties en giften is zij in staat om jaarlijks iets extra’s te financieren, zoals de aanschaf van een elektrische duofiets, de aanschaf van een beamer, een braintrainer, schenkingen t.b.v. Beestenplek, zitjes voor in de gangen en het financieel mogelijk maken van diverse optredens. Onder de noemer 'uitgelichte projecten' (zie verder) wordt ingegaan op de met ondersteuning van donaties aan de Stichting Vrienden van Zuyder Waert gerealiseerde zaken.

Jaarlijks wordt een informatiebulletin toegezonden aan ingeschreven donateurs, belangstellenden en eerste contactpersonen van de bewoners. De verschenen informatiebulletins:

Voor een donatie van minimaal € 10,00 per jaar bent u Vriend van deze stichting en draagt u uw steentje bij. Natuurlijk kunt u ook een eenmalige gift storten op het rekeningnummer van de Stichting: Nl.14.INGB.065.15.75.443. Mocht u eerst meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met Tiny Vijn, voorzitter/secretaris, 072 300 1110, of via Margaret Wamelink, senior secretaresse directie en concerndienst: telefoon 072 575 3601 of per mail: m.wamelink@magentazorg.nl.

Bij hen zijn ook inschrijfformulieren voor de Stichting te verkrijgen.

Samenstelling bestuur Stichting Vrienden van Zuyder Waert:

- Tiny Vijn, voorzitter/ secretaris
- Wim Tieleman, penningmeester
- Marian Klos
- Ton Bos
- Peter Schaerlaeckens
- Rob Schram
- Michiel van der Put

Alle leden van het bestuur verrichten activiteiten op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen beloning.

Het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van Verpleeghuis Zuyder Waert is: Nl.14.INGB.065.15.75.443. De stichting Vrienden van Zuyder Waert heeft een ANBI status: ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit feit is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften in dat geval een belastingvoordeel kunnen opleveren.
Het fiscaalnummer luidt: 28.32.872.

Net dat beetje extra

De Stichting Vrienden van het Verpleeghuis Zuyder Waert zorgt ieder jaar voor mooie projecten. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en uw giften kunnen we net dat beetje extra doen voor onze bewoners en bezoekers van de dagbehandeling. Dit wordt door iedereen enorm gewaardeerd!

De Stichting Vrienden heeft een nieuwe flyer: hierin kunt u meer lezen over de activiteiten en aankopen die wij met hulp van de donateurs hebben gerealiseerd. Ook is vermeld hoe u zich kunt aanmelden als donateur.

In de jaarrekening van 2017 kunt u lezen waar alle giften het afgelopen jaar aan besteed zijn. In deze jaarrekening is ook een balans opgenomen, evenals een staat van baten en lasten. Het bestuur van de Stichting Vrienden van Zuyder Waert heeft in zijn vergadering van 20 mei 2019 de jaarrekening 2018 goedgekeurd.

Uitgelichte projecten gerealiseerd door De Vrienden van Zuyder Waert

  • Elektrische duofiets
  • Aankoop beamer
  • Aanschaf Brain Trainer
  • Zitjes voor in de gangen
  • Rolstoelfiets

Lekker erop uit!

Afgelopen jaar hebben we een elektrische duofiets kunnen aanschaffen. Deze fietst heerlijk licht en we kunnen net iets verder weg dan een fiets zonder motortje. Hij kan via de receptie gereserveerd worden. Probeer het eens uit!

Alle activiteiten in een overzicht in de hal

Via een scherm in de hal kunnen foto’s van feesten, dorpsgezichten, evenementen en activiteitenagenda’s worden getoond.

Brain Trainer helpt het geheugen

Het trainen van het geheugen is heel belangrijk. Veel bewoners vinden het erg leuk om op de Brain Trainer te oefenen. We zijn dan ook erg blij dat we nog een computer met behulp van de Stichting Vrienden van Zuyder Waert mochten aanschaffen.

Zitten met uitzicht op het strand of het weiland

Kunstschilder Sietse Wiersma heeft prachtige schilderijen gemaakt voor Zuyder Waert. Er hangen plafondhoge schilderijen in de gangen tussen de woningen in. Met de giften van de Stichting Vrienden van Zuyder Waert konden we bankjes kopen voor in de gangen zodat de bewoners er wat langer van kunnen genieten.

Cadeau in verband met 40-jarig bestaan Zuyder Waert

De Stichting Vrienden van Zuyder Waert heeft ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Zuyder Waert (september 2014) een rolstoelfiets gedoneerd. Zo kunnen bewoners die rolstoelgebonden zijn met (fiets)hulp van een medewerker of een vrijwilliger heerlijk naar buiten.

Contactgegevens en beleidsplan

Margaret Wamelink
Postbus 240
1700 AE Heerhugowaard
email: m.wamelink@magentazorg.nl of bel: 072 575 3601

Download beleidsplan

Hoofdlijnen uit het beleidsplan 2016-2020:

  • Werven van donateurs, inzamelen van geld
  • Bijeengebrachte gelden en goederen beschikbaar stellen ten behoeve van projecten, de aanschaf van goederen bestemd voor de bewoners van Zuyder Waert
  • Het bestuur bespreekt de mogelijkheden actief bij te dragen aan die activiteiten die gericht zijn op ontspanning en het welzijn van de bewoners.

Word vrijwilliger en steun ons

Vrijwilligers zijn voor ons van onschatbare waarde. Zij helpen bijvoorbeeld in de winkel of op de dagbehandeling en assisteren bij maaltijden en activiteiten. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Belangstellenden kunnen ook contact opnemen met onze coördinator vrijwilligers, Yvonne Grol: y.grol@magentazorg.nl.

Deel deze pagina:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail Print