Vrienden van Lauwershof

Stichting Vrienden van Lauwershof (VVL)

De stichting Vrienden van Lauwershof beijvert zich om extra welzijnsactiviteiten voor de bewoners van de locaties Lauwershof (voormalig), De Oude Trambaan, De Daalder, Meander, De Dijckhoeve en Nieuw Varne mogelijk te maken door financiële ondersteuning.

U kunt ons steunen met een gift op rekeningnummer NL76ABNA0230111807. De stichting Vrienden van Lauwershof heeft een ANBI status: ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit feit is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften in dat geval een belastingvoordeel kunnen opleveren.

Bestuurssamenstelling:
Op voordracht van de raad van bestuur van Magentazorg:
De heer W.G.M. Groot, voorzitter / secretaris

Op voordracht van de cliëntenraad van Lauwershof:
De heer J.B.M. van Dijk, lid

Op voordracht van de ondernemingsraad van Magentazorg:
De heer J. Bokdam, lid

Beloningsbeleid:
Alle leden van het stichtingsbestuur verrichten activiteiten op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen beloning.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Jaarverslag 2018

Financiële verantwoording
Jaarrekening 2018

Fiscaal nummer:
8160.36.032

  • De Vrienden van maken extra's mogelijk. Word ook onze vriend!

Stichting Vrienden van Lauwershof

De Stichting Vrienden van Lauwershof zorgt ieder jaar voor mooie projecten. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en uw giften kunnen we net dat beetje extra doen voor onze bewoners en bezoekers van de dagbehandeling. Dit wordt door iedereen enorm gewaardeerd!

De Stichting heeft ten doel gelden bijeen te brengen om deze vervolgens ter beschikking te stellen aan de bewoners van de voormalige locatie Lauwershof en de, daaruit voortkomende, locaties De Oude Trambaan, De Daalder en Meander. Dit ter bevordering van het welzijn in zo breed mogelijke zin. Ook de kleinschalige locaties De Dijckhoeve en Nieuw Varne behoren tot het aandachtsgebied van deze stichting.

Uitgelichte projecten gerealiseerd door De Vrienden van Lauwershof

  • Gouden Dagen Fonds

Aansluiting bij de Gouden Dagen

In het najaar van 2012 zijn de locaties Lauwershof, De Oude Trambaan, De daalder en Meander
aangesloten bij het Gouden Dagen Fonds (www.goudendagenfonds.nl). Dit fonds zet zich in om op lokaal niveau een netwerk te organiseren van waaruit wensen van (vooral kwetsbare) ouderen vervuld kunnen worden. Een zorginstelling is hierin de spil.In het eerste jaar van deelname worden de binnenkomende financiële bijdragen door de initiatief nemende fondsen Sluyterman van Loo en het RCOAK verdubbeld tot een maximum van € 20.000. Aansluitingskosten zijn voor rekening van Magentazorg. Aangezien de doelstellingen van zowel het Gouden Dagen Fonds als de stichting Vrienden van Lauwershof nauw op elkaar aansluiten, is besloten om vanuit het vermogen van de stichting een bedrag van € 20.000 vrij te maken voor het Gouden Dagen Fonds. Op deze wijze wordt het bedrag maximaal verdubbeld en is een startkapitaal voorhanden van €40.000.

Contactgegevens en beleidsplan

Stichting Vrienden van Lauwershof
de heer W.G.M. Groot

Email: wgmgroot@gmail.com, of bel 06-57619930

Voor het beleidsplan 2017-2020 Klik hier

Word vrijwilliger en steun ons

Vrijwilligers zijn voor ons van onschatbare waarde. Zij helpen bijvoorbeeld in de winkel of op de dagbesteding en assisteren bij maaltijden en activiteiten. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Belangstellenden kunnen ook contact opnemen met onze coördinator vrijwilligers, Anita Hayette, a.hayette@magentazorg.nl of bel 072 - 51 98 169.

Meer informatie

Deel deze pagina:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail Print