Cliëntenraad kleinschalige woonvormen

    Medio juni 2017 zijn de laatste verpleeghuisbewoners uit Lauwershof verhuisd naar andere locaties van Magentazorg. Twee afdelingen worden nu bezet door cliënten die revalidatie afnemen, de geriatrische afdeling. Hiermee is er voor Lauwershof geen achterban meer voor de cliëntenraad. De cliëntenraad van Lauwershof blijft echter wel bestaan omdat vertegenwoordigers vanuit de kleinschalige locaties ook zitting hebben in deze raad. Dat zijn afgevaardigden vanuit De Dijckhoeve, De Daalder, Meander, Nieuw Varne en De Oude Trambaan.
    Naar aanleiding van bovenstaande is besloten de naam te wijzigen naar clientenraad kleinschalige woonlocaties.

    De leden praten over onderwerpen die direct of indirect verband houden met de zorg voor de bewoners in samenspraak met de verantwoordelijke managers. De raad kan gevraagd en ongevraagd adviseren over onderwerpen die de bewoners raken. Deze bevoegdheden zijn voortgekomen uit de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) en zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de directie. Vanuit deze cliëntenraad neemt een afvaardiging deel aan de centrale cliëntenraad van Magentazorg. Lees meer over cliëntenraden

    Deel deze pagina:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail Print