Cliëntenraad De Molenhoeve

  De Molenhoeve heeft een eigen cliëntenraad waarin verschillende vertegenwoordigers zitting hebben genomen.

  Momenteel is de cliëntenraad van deze locatie in oprichting.

  Bewoners van De Molenhoeve kunnen lid worden van de cliëntenraad, maar ook familieleden of personen die vertegenwoordiger zijn van de bewoners. Samen behartigen zij de belangen van bewoners en familie.

  De cliëntenraad komt eenmaal per 6 weken in vergadering bijeen en behandelt onderwerpen die direct of indirect verband houden met de zorg voor de bewoners in samenspraak met de locatiemanager en tweemaal per jaar is er overleg met de raad van bestuur. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren omtrent de zorgverlening aan bewoners. Deze bevoegdheden zijn voortgekomen uit de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) en zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de directie.

  De raad wordt ondersteund door Michiel van der Put; hij bereikbaar via 06 - 28 71 65 52 en per mail: m.van.der.put@magentazorg.nl

  Lees meer over cliëntenraden

  Deel deze pagina:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail Print