Gangmakersavond Buiten Zorg druk bezocht

  18-03-2016

  Om de voortgang van een ‘Tweede Jeugd Buiten Zorg’ te bespreken waren belanghebbenden op woensdag 16 maart 2016 uitgenodigd voor een zogeheten ‘gangmakersavond’. Ruim honderd mensen gingen op de uitnodiging in; een mooie mix van mensen uit de wijk, bewoners, vrijwilligers en professionals.

  Blijven wonen
  Anne Leemhuis, bestuurder van Magentazorg , opende de avond. De noodzaak van een tweede jeugd van Buiten Zorg komt aan bod. “Door wetswijzigingen worden er simpelweg geen indicaties meer afgegeven voor zorg in verzorgingshuizen. De manier waarop ouderen voorheen dus bij Buiten Zorg kwamen wonen, is daardoor niet meer mogelijk. Alleen de mensen die al een indicatie hadden, stromen nog op oude wijze binnen. Maar dat houdt op een gegeven moment op. We moeten dus op zoek naar alternatieve manieren om nieuwe bewoners aan te trekken. Die zoektocht doen we samen in ‘Tweede Jeugd Buiten Zorg’”. Anne geeft daarbij meteen een geruststelling voor de bewoners. “U kunt hier gewoon blijven wonen!”

  Gebouw aanpassen
  “Om Buiten Zorg ook voor de toekomst te behouden als ouderenhuisvesting moet er wel iets veranderen. Daarom gaan we met elkaar aan de slag om het gebouw aantrekkelijk te houden”, aldus Anne. “Daarvoor is input nodig vanuit bewoners en andere belanghebbenden, zoals buurtgenoten en ondernemers. Daarbij staat de vraag centraal: hoe wilt u prettig oud worden in Zuid-Scharwoude?” In november en december 2015 zijn heel veel ideeën voor opgehaald. Deze worden nu uitgewerkt tot een plan. “Dit soort plannen heeft tijd nodig, ze moeten immers ook betaalbaar zijn. Maar we zijn er dus flink mee aan de slag gegaan en houden iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen.”

  Meer keuze
  De ideeën over de ‘nieuwe’ invulling van het gebouw lopen op sommige punten uiteen. Zo wil de één bijvoorbeeld kleine kamers, de ander juist weer groot. “Om goed aan uw wensen tegemoet te komen gaan, maken we met een verbouwing appartementen voor verschillende portemonnees”, licht René Lolkema van Habion toe. “Ook willen we de entree verplaatsen om de verbinding met de omgeving te vergroten. Naast verbinding moet het ook goed ogen en natuurlijk wordt er ook aan eenieders veiligheid gedacht. Om nog meer een woon-gevoel te creëren, pakken we ook de gang, keukens en badkamers aan.”

  Haalbaarheid toetsen
  Geld en tijd zijn essentieel. “We moeten nu de financiën regelen en een goede planning maken. Over 8 tot 10 weken willen we weten of we de plannen daadwerkelijk kunnen betalen en uitvoeren”, voegt René toe. Natuurlijk moet ook de gemeente haar goedkeuring nog geven. Anne Leemhuis: “Ook bij Magentazorg moet de betaalbaarheid van het leveren van goede zorg, zoals we dat gewend zijn, worden getoetst. Natuurlijk gaan we al deze zaken eerst met onze eigen medewerkers bespreken.”

  Omdenkers
  Els van Betten van woningcorporatie Habion: “Magentazorg doet het heel goed. Je zou dus zeggen, er hoeft niet veel te veranderen. Maar wij willen wel de reuring houden. Gezelligheid, samen eten en veel activiteiten.” Daarvoor meent Els de buurt nodig te hebben. “Wij willen de regie over dit ‘huis’ aan de bewoners en de wijk geven. Zij wonen hier tenslotte. Daarom hebben wij de buurt gevraagd om met ons mee te denken. Met succes, want er is inmiddels een groep mensen die meedenkt. We noemen ze de ‘omdenkers’.”

  Denk en doe mee!
  Eén van de omdenkers is Herman Disma. Hij vertelt over het proces: “Er gaat veel veranderen, nu wonen en zorg worden gescheiden en mensen zelf voor de activiteiten moeten zorgdragen. Daar is geen financiering meer voor. Bewoners moeten daarnaast meer zelf de regie nemen, maar mensen kunnen, dat mede vanwege hun hoge leeftijd, niet allemaal zelf. Om te kijken welke rol we daar als gemeenschap in kunnen vervullen, is er een werkgroep ontstaan met Habion en Magentazorg. Die werkgroep gaan we meer vorm geven. Het is wel duidelijk dat we meer mensen nodig hebben om gezamenlijk de kar te trekken als buurt en gemeenschap. En dan gaat het ons om een groep mensen met meerdere expertises.” Herman roept dus anderen op om ook mee te denken en doen. Geïnteresseerd? Er is de komende weken op de woensdagen werkatelier. Vanaf 11.00 uur kunt u binnenlopen bij Buiten Zorg, vragen stellen en uw contactgegevens achterlaten.

  Meer weten?
  Mailen kan naar: zuidscharwoude@habion.nl. Kijk voor aanvullende informatie op www.een2ejeugd.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de projectleiders Tweede Jeugd Buiten Zorg, Marja Comajta (Magentazorg) via telefoonnummer 06-23674208 of Els van Betten (Habion) via telefoonnummer 06-53346190.

  Over een Tweede Jeugd Buiten Zorg
  De zorg verandert, de samenleving ook én daarmee de woonwensen en zorgbehoeften van (toekomstige) ouderen. Traditionele verzorgingshuizen verdwijnen en senioren blijven langer zelfstandig wonen. Woningcorporatie Habion, eigenaar van het gebouw Buiten Zorg, nam het initiatief om samen met Magentazorg en gemeente Langedijk te onderzoeken hoe het gebouw aantrekkelijk blijft voor huidige en toekomstige bewoners. Onder de noemer ‘Tweede jeugd Buiten Zorg’ wordt nu in kaart gebracht hoe het traditionele verzorgingshuis is te veranderen in een gebouw waar je zo zelfstandig mogelijk oud kunt worden. Daarvoor is de betrokkenheid van de bewoners en de buurt onontbeerlijk, en zijn al zo’n 1.000 wensen en ideeën opgehaald en geïnventariseerd. In december 2015 zijn de wensen en ideeën voorgelegd aan bewoners, buurt en ondernemers. Hierna is de planvorming begonnen. Op de gangmakersavond van 16 maart jl. werd de tussenstand besproken. Een volgende gangmakersavond is in de eerste helft van juni 2016.


  Foto's


  terug naar het overzicht
  Deel deze pagina:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail Print