Vrienden van Zuyder Waert

De Stichting Vrienden van Zuyder Waert zorgt ervoor dat bewoners en bezoekers van de dagbehandeling meer ontspanningsmogelijkheden krijgen. De donaties en giften maken veel extra's mogelijk. Hier zijn we heel blij en dankbaar voor!

Algemene informatie

De Stichting Vrienden van het Verpleeghuis Zuyder Waert draagt bij aan verbetering van de ontspanningsmogelijkheden voor de bewoners van Zuyder Waert en bezoekers van de dagbesteding. Dank zij donaties en giften is er ruimte om jaarlijks iets extra’s te financieren, zoals de aanschaf van een elektrische duofiets, een beamer, een braintrainer. Ook wordt financieel bijgedragen aan optredens op deze locatie.

Jaarlijks wordt een informatiebulletin toegezonden aan ingeschreven donateurs, belangstellenden en eerste contactpersonen van de bewoners. Het laatste bulletin dateert van 2019 en vindt u bij de downloads.

Voor een donatie van minimaal € 10,00 per jaar kan men Vriend van deze stichting worden; ook zijn vanzelfsprekend giften van harte welkom: het rekeningnummer is: Nl.14.INGB.065.15.75.443.

De stichting Vrienden van Zuyder Waert heeft een ANBI status: ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit feit is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften in dat geval een belastingvoordeel kunnen opleveren. Het fiscaalnummer luidt: 28.32.872.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tiny Vijn, voorzitter/secretaris, 072 300 1110 of via de email: t.vijn@magentazorg.nl. Inschrijfformulieren zijn via de teamcoaches te krijgen.

In de jaarstukken is te lezen waar alle giften aan besteed worden.

De stichting heeft in het beleidsplan 2016 – 2020 de hoofdlijnen omschreven.

Alle leden van het stichtingsbestuur verrichten activiteiten op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen beloning.

Downloads

Deel deze pagina:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail Print