Medezeggenschap

In de zorg wordt medezeggenschap uitgeoefend door ondernemingsraden en cliëntenraden. Deze raden gaan in gesprek met de raad van bestuur over diverse onderwerpen die Magentazorg aangaan. Op diverse gebieden hebben zij advies-, dan wel instemmingsrecht, iets dat per wet geregeld is.

Cliëntenraden
Alle zorginstellingen zijn verplicht een cliëntenraad te hebben. Magentazorg heeft naast een centrale cliëntenraad (CCR) ook zeven lokale cliëntenraden en een cliëntenraad voor de extramurale zorg. De cliëntenraad beoordeelt wat de gevolgen van het beleid van de organisatie zijn voor de zorg en dienstverlening en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over alle onderwerpen die met de kwaliteit van de zorg te maken hebben.
In de centrale cliëntenraad zit een afgevaardigde van elke lokale raad en de raad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

Contact
- Voor de centrale clientenraad, de clientenraden van Oudtburgh, Hoog Duinen en De Haemstede: Henny Bas; zij is maandag t/m woensdag bereikbaar via: 072 582 08 24 en h.bas@magentazorg.nl
- Voor de clientenraden van Zuyder Waert, De Molenhoeve, de kleinschalige locaties (Meander, De Dijckhoeve, De Daalder, Nieuw Varne en Oude Trambaan): Michiel van der Put: bereikbaar via 06 - 28 71 65 52 en m.van.der.put@magentazorg.nl
- Cliëntenraad Actiezorg: clientenraad@actiezorg.nl

In de jaarverslagen over 2018 van de CCR en dat van de cliëntenraad Actiezorg kunt u over de diverse activiteiten lezen.

De ondernemingsraad (OR)
Het hebben van een OR is wettelijk verplicht voor organisaties met meer dan 50 werknemers. Magentazorg heeft ruim 1500 medewerkers. De OR leden worden via verkiezingen gekozen; zij vertegenwoordigen alle medewerkers van Magentazorg. Momenteel (voorjaar 2019) bestaat de OR uit 14 leden. De leden komen uit allerlei onderdelen van de organisatie: intra- en extramuraal, de revalidatie en administratieve- en stafdiensten. De OR beschermt de belangen van de medewerkers en voorziet de raad van bestuur van advies.

Contact: de ondernemingsraad is te bereiken per mail: OR@magentazorg.nl, of telefonisch via het secretariaat: 072-575 36 78; de voorzitter (Janet Kater): 06-12 42 60 46.

De cliëntenraad krijgt adviesaanvragen van de organisatie te behandelen maar mag ook ongevraagd advies geven over onderwerpen die hij van belang vindt.

Deel deze pagina:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail Print