Dementie

  • Het leven met dementie valt niet mee. We ondersteunen u dan ook op alle gebieden. We zorgen ervoor dat u met vaste gezichten te maken heeft en u één aanspreekpunt krijgt voor al uw zorgvragen.

  • Soms is er meer zorg nodig dan bij u thuis mogelijk is. Dan maken we een thuis voor u in een van onze gezellige woonzorglocaties.

Wat is dementie?

Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk maakt van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Vormen van dementie zijn onder andere de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie. Lees hier meer over.
Magentazorg maakt deel uit van het Platform Dementie. Veel zorg-, en welzijnsorganisaties, gemeenten en anderen die te maken hebben met de ondersteuning van mensen met dementie zijn hierbij aangesloten en delen hun kennis. Samen zorgen we voor goede dementiezorg in de regio. De voorzitter van de raad van bestuur van Magentazorg is trots dat zij ook voorzitter mag zijn van dit mooie platform.

Beleef hoe het leven is voor iemand met Alzheimer

De Alzheimer Experience laat zien hoe twee mensen met Alzheimer de verschillende fases van deze ziekte beleven. De website is opgebouwd rondom een gefilmd verhaal waarbij de focus ligt op de belevingen die kenmerkend zijn voor mensen met de ziekte van Alzheimer. Iemand die Alzheimer heeft beleeft de werkelijkheid vaak anders dan de feitelijke werkelijkheid. De film biedt de mogelijkheid het verhaal niet alleen te bekijken vanuit de beleving van iemand met Alzheimer maar ook door de ogen van anderen in hun omgeving, zoals de zoon, de vrouw of de verzorgende.
Hiernaast een korte film, klik hier voor een lange versie.

"Ik had dit eerder moeten doen"

Mijn man was tot zijn pensioen Directeur van een groot vervoersbedrijf. We hebben heerlijke jaren gehad samen met de kinderen. Tot hij begon te veranderen. Hij bleek na een voor ons lange weg dementie te hebben. We wilden zo lang mogelijk samen blijven, thuis. Ik ging er bijna aan onderdoor, kreeg zelf angstaanvallen en hartkloppingen. Het ging niet meer zo. De dag dat ik hem naar Zuyder Waert bracht vergeet ik nooit meer. Ik voelde me zo schuldig. Kwam ik weer in een leeg huis terug. De maatschappelijk werker en de zorgcoördinator hebben mij goed geholpen om weer verder te gaan. En Jan is hier gelukkig. Wel na een wenperiode hoor. Maar ik zie het aan hem, die blik, daar doe ik alles voor. Gek om te zeggen, maar dit had ik eerder moeten doen.

Magentazorg en dementie

  • Woonzorglocaties voor mensen met dementie
  • Uw eigen leven
  • Familie en vrienden
  • Zorgleefplan
  • Cursussen omgang met dementie

Wonen met dementie

‘Zo lang mogelijk thuis’, dat is het uitgangspunt van Magentazorg. Vandaar dat Magentazorg al het mogelijke doet en aanbiedt om u de kans te geven zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Samen met Actiezorg en Behandelzorg kunnen we u lang ondersteunen bij u thuis. Maar het kan gebeuren dat u het niet meer redt om uw eigen leven te leiden zoals u dat gewend bent. Ook niet met de zorg van uw naasten en familieleden. Dan zijn wij er voor u. U bent van harte welkom in één van onze woonzorglocaties voor mensen met een vorm van dementie. Wij bieden u graag alle ondersteuning en zorg die u nodig heeft.

U bepaalt zelf uw dagritme

Als u in een van de locaties van Magentazorg komt wonen, dan is die locatie vanaf dat moment uw huis. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor uzelf, uw familie en onze medewerkers. U heeft aandacht, toezicht, verzorging en begeleiding nodig maar de nadruk ligt vooral op het wonen en welzijn; uw dagbesteding (hobby’s), interesses, vinden wij minstens zo belangrijk. Voor iedereen ziet de dag er anders uit, iedereen heeft immers andere voorkeuren. Het is goed om zoveel mogelijk het dagritme aan te houden als die u had. Als u lekker van uitslapen houdt, doe dat dan hier ook. U bepaalt hoe u wilt leven bij ons, en wij ondersteunen u daarbij.

Doe net als thuis

Vindt u het prettig als uw partner of een familielid langskomt om bijvoorbeeld uw nagels te knippen of uw haar te doen? Dat wordt door ons alleen maar gestimuleerd. Het is belangrijk dat uw familie zich in de locatie net zo welkom voelt als vroeger in uw eigen huis. Vandaar dat er ook geen bezoektijden zijn. U mag uw familie en vrienden ontvangen wanneer u dat wilt.

Iedereen is anders, de zorg dus ook

Als u in een van de locaties van Magentazorg komt wonen, krijgt u een eigen persoonlijk zorgleefplan. Samen met u, uw familie, de specialist ouderengeneeskunde (voormalig verpleeghuisarts) en de eerst verantwoordelijk zorgkundige kijken we welke zorg, ondersteuning en behandeling u nodig heeft. Uw eigen persoonlijke wensen zijn ons uitgangspunt. In het zorgleefplan worden uw wensen vastgelegd en alle afspraken die gemaakt worden over de zorg en ondersteuning die u in de locatie wit ontvangen. Ook wordt aangegeven wie welke vorm van ondersteuning gaat bieden. Dat betekent dat in uw zorgleefplan meerdere ondersteuners, verzorgers en behandelaars opgenomen kunnen zijn. Een- tot tweemaal in het jaar wordt uw zorgleefplan opnieuw met u (en uw familie) besproken. Dan kijken we of alles nog naar wens verloopt, of de afspraken zo mogen blijven, of dat ze misschien moeten worden bijgesteld.

De zorg en ondersteuning op de psychogeriatrische afdelingen woonzorglocaties binnen Magentazorg zijn omgevings- en belevingsgericht. Dit houdt in dat onze medewerkers bij het verlenen van de zorg uitgaan van uw persoonlijke beleving. In uw zorgleefplan wordt dan ook veel aandacht besteed aan uw voorgeschiedenis. Welke dingen zijn in uw leven allemaal belangrijk geweest? Als de verplegenden en verzorgenden dat weten, kunnen zij daar met hun ondersteuning en zorg op inspelen. Uiteraard speelt ook hier de familie een grote rol. Vooral als u zelf niet (helemaal) in staat bent uw levensverhaal te vertellen. Als de verplegenden en verzorgenden dit weten, kunnen zij met hun benaderingswijze, zorg en ondersteuning aansluiten bij uw belevingswereld. In onze zorgvisie zijn de aspecten geborgenheid, nabijheid, herkenbaarheid, veiligheid en vrijheid verankerd in de benaderingswijze.

Voor naasten

Het leven met dementie is ingrijpend. Ook voor naasten. Helaas moeten heel veel naasten hiermee leren leven. Dementie komt immers vaak voor. U staat dus niet alleen. Laat u vooral helpen door anderen met tips en hulp hoe heermee om te gaan. Wij raden u aan om een kijkje te nemen op www.dementieonline.nl en www.geriantscholingenadvies.nl. Zij hebben een groot cursusaanbod voor u. Wanneer u naaste binnen een woonzorgcentrum van Magentazorg woont, vraag dan ook vooral tips aan de eerstverantwoordelijke voor de zorg van uw naaste. Zij kunnen u dan 'op maat' tips geven.

Idee: maak als familie een filmpje voor uw dierbare met dementie

Als uw partner, ouder of ander familielid dementie heeft is dit voor iedereen moeilijk. Met name als u weer naar huis gaat, en uw dierbare in het woonzorgcentrum blijft. Soms weet diegene even later niet meer dat u op bezoek bent geweest en komt het verlangen om u te zien omhoog. Op dit soort momenten is het mooi om u daadwerkelijk even te kunnen zien. Bijvoorbeeld in beeld op een zelfgemaakte film. Zie hiervoor het filmpje. Misschien ook een idee voor u?

Meer informatie over dementie

Deel deze pagina:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail Print