Cliëntenraad

Centrale Clientenraad

Sinds 1996 zijn alle zorginstellingen verplicht een cliëntenraad te hebben. De bevoegdheden van deze raad vloeien voort uit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, kortweg de WMCZ en zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de organisatie. De WMCZ regelt het (verzwaard) adviesrecht van de raad met betrekking tot verschillende onderwerpen. De raad krijgt adviesaanvragen van de organisatie te behandelen maar mag ook ongevraagd advies geven over onderwerpen die hij van belang vindt.

Stichting Magentazorg (intramurale zorg) heeft, naast de zeven lokale raden van Magentazorg, een centrale cliëntenraad. In de centrale raad zit een afgevaardigde van elke lokale raad en de raad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. De raad wordt inhoudelijk ondersteund.

De centrale cliëntenraad houdt zich bezig met diverse locatie overstijgende onderwerpen zoals het af te nemen cliënttevredenheidsonderzoek, meerjarenbeleid voor de stichting en de begroting voor Magentazorg. Cliëntgebonden onderwerpen die gelden voor de hele stichting worden ook ingediend bij de centrale cliëntenraad. Deze geeft dan, na raadpleging van de lokale raden, (verzwaard) advies aan de organisatie.

De bevoegdheden van de centrale raad zijn aan hem gedelegeerd door de verschillende lokale raden en vastgelegd in een convenant. De gesprekspartner van de centrale raad is de raad van bestuur.

Meer informatie?
In de verschillende huisbladen vindt u informatie over het raadswerk en hoe u in contact kunt komen met de cliëntenraad van de locatie. U kunt ook contact opnemen met de ondersteuner van de centrale cliëntenraad Henny Bas. Zij is van maandag t/m woensdag bereikbaar via 072 582 08 24 of per mail: h.bas@magentazorg.nl Naast ondersteuner van de centrale cliëntenraad is zij ondersteuner van de lokale cliëntenraden van de locaties Oudtburgh, Hoog Duinen en De Haemstede. De lokale cliëntenraden van de locaties Zuyder Waert, De Molenhoeve en de kleinschalige locaties (Meander, De Daalder, Nieuw Varne, Oude Trambaan en De Dijckhoeve) worden ondersteund door Michiel van der Put. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via 06-28 71 65 52 of per mail: m.van.der.put@magentazorg.nl

Het door de centrale cliëntenraad opgestelde jaarverslag over 2018 kunt u hier inzien.

De cliëntenraad krijgt adviesaanvragen van de organisatie te behandelen maar mag ook ongevraagd advies geven over onderwerpen die hij van belang vindt.

Samenstelling van de centrale cliëntenraad

Clientenraden woonzorglocaties

De woonzorglocaties van Magentazorg zijn in 7 lokale raden vertegenwoordigd:

Zuyder Waert
Kleinschalige woonvormen
(vertegenwoordigt ook De Daalder, Meander, Oude Trambaan, De Dijckhoeve)
Oudtburgh
Hoog duinen
Buiten Zorg
De Molenhoeve
De Haemstede

Clientenraad Actiezorg

Actiezorg (extramurale zorg) heeft een eigen cliëntenraad; deze raad is er om de belangen van alle cliënten van Actiezorg te waarborgen. Dus ook voor u.

De cliëntenraad beoordeelt wat de gevolgen van het beleid van de organisatie zijn voor de zorg en dienstverlening. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over alle onderwerpen die met de kwaliteit van de zorg te maken hebben. De cliëntenraad kijkt altijd door de bril van de cliënt en stelt daarbij kritische vragen over wat het beleid voor u in uw woonsituatie thuis betekent.

Samenstelling

De cliëntenraad probeert een goede afspiegeling te zijn van de verschillende doelgroepen cliënten en mantelzorgers.

 • Lenie Willers (voorzitter)
  Heeft gewerkt in de zorg/welzijn en het onderwijs. Is mantelzorger van een cliënt met een verstandelijke beperking en vindt het assertieve proces bij de zorgvrager belangrijk. Middels de cliëntenraad wordt dit proces ondersteund.
 • Jebby Lawant (lid en tijdelijk secretaris)
  Heeft ruime ervaring in lidmaatschap van cliëntenraden en voelt zich betrokken bij de zorg. Vindt het belangrijk om in de toekomstige ontwikkelen in de zorg de cliënt centraal te zetten.
 • Hermione Kouwets (lid)
  Heeft gewerkt als manager in verschillende extramurale zorgteams en wil deze ervaring en kennis graag inzetten in het belang van de cliënt.
 • Nick Grooff (lid)
  Heeft managementervaring in de zorg, in het bijzonder als het gaat om innovatie, technologie en slim organiseren. Denkt mee en deelt kennis in het belang van de cliënten van Actiezorg.
 • Jannie Meijer (lid)
  Heeft gewerkt als afdelingshoofd in het Antoni van Leeuwenhoek op o.a. de afdelingen interne oncologie en de intensive care; daarvoor afdelingsmanager op diverse afdelingen in het Medisch Centrum Alkmaar. Is o.a. vrijwilliger bij vluchtelingen werk Nederland; lid van het vrouwennetwerk Bergen; heeft een gezondheidsproject in een sloppenwijk in Kenia.
 • Jan Willem Dorr (lid)
  Heeft ervaring in het ondersteunen van medezeggenschap in ziekenhuizen. Zowel ondernemingsraad als cliëntenraad. Interesses: vernieuwing van medezeggenschap in de zorg, met name samenwerking OR’en, CR’en en verpleegkundige adviesraden.

Cliëntenraad Actiezorg zoekt versterking. Is het iets voor u?

Wij zoeken iemand:

 • die Actiezorg een warm hart toedraagt en daarom een bijdrage wil leveren aan een kwalitatieve verbetering van de zorg met verantwoordelijkheidsgevoel
 • die goed kan luisteren, maar ook actief mee kan praten over inhoudelijke en praktische onderwerpen die met ‘zorgen voor een ander’ te maken hebben
 • die notities kritisch kan lezen door de bril van de cliënt
 • die elke 1e donderdag van de maand van 10.30 – 12.30 uur beschikbaar is

Wij bieden:

 • vier enthousiaste collega’s om mee samen te werken
 • alle hulp die nodig is om je in te werken
 • een goede onkostenvergoeding
 • een organisatie die transparant is en veel waarde hecht aan een prettige werksfeer

Wij:

 • kijken mee over de schouder van het bestuur
 • discussiëren met elkaar over beleidsnotities en andere voorgenomen besluiten
 • adviseren het bestuur gevraagd en ongevraagd
 • nemen zo nodig deel aan werkgroepen of andere activiteiten

Wanneer u denkt dat het meedoen in de cliëntenraad voor u interessant is, wanneer u wilt meepraten en meedenken over alles wat te maken heeft met de zorg voor de cliënten van Actiezorg, neem dan contact met ons op. Dat kan door te schrijven naar het adres:
Cliëntenraad Actiezorg
Postbus 240
1700 AE Heerhugowaard
of te mailen naar clientenraad@actiezorg.nl.

Deel deze pagina:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail Print