Over ons

Zorg doen we samen

Actiezorg, Behandelzorg en Magentazorg vormen samen één krachtige zorgorganisatie. Magentazorg is de moederorganisatie voor Actiezorg en Behandelzorg. Zij geeft ouderen in de regio Noord-Kennemerland een warm thuis in één van haar woonzorgcentra. Actiezorg ondersteunt mensen in de wijk met thuiszorg, hulp bij het huishouden en ambulante begeleiding. Deze begeleiding wordt ook in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland gegeven. Behandelzorg komt zowel bij mensen thuis in de wijk, als ook bij bewoners van de woonzorglocaties van Magentazorg. Hierbij werken alle medewerkers intensief samen. U heeft één aanspreekpunt voor alle diensten via ons Servicecentrum. Bel ons voor een afspraak of meer informatie op telefoonnummer: 072-575 31 30.

Onze missie: U doet ertoe, toen en nu

Magentazorg wil er zijn voor u in deze fase van uw leven. Wij ondersteunen bij wat u zelf nog kan,  helpen bij wat u niet meer zelf kan en behandelen u indien nodig. Dit doen wij bij u thuis of in een woonvorm die bij u past.  Ons werkgebied is de samenleving in Noord-Kennemerland.  Wij geloven in waardig ouder worden. Wij horen graag uw geschiedenis en wat u heeft betekend in uw leven tot nu toe. Bij waardigheid hoort ook  eigen regie over uw leven. Het realiseren van uw eigen keuzes, waar wij u met liefde bij helpen. En als dat niet meer gaat, betrekken wij uw naasten daarbij.  

Onze medewerkers en vrijwilligers willen wij een omgeving bieden waar zij professioneel geïnspireerd worden, welke bevlogenheid weer ten goede komt aan u als cliënt. Soms komt inspiratie door inhoudelijke ontwikkeling in ons expertisecentrum en in samenwerking met universiteiten. Soms komt inspiratie door collegiale uitwisseling. Altijd komt inspiratie voort uit het contact met onze cliënten. 

Voor ons is het eenvoudig:  U doet ertoe. Toen en nu.

Visie

Uitgangspunt van de zorg- en dienstverlening van Magentazorg is de persoonlijke levenssituatie van onze cliënt. Iedere cliënt wordt gewaardeerd in zijn of haar eigenheid, zijn/haar waardigheid wordt geborgd en zelfstandigheid wordt bevorderd. Dit tekent de manier waarop wij werken. Magentazorg hanteert daarbij vijf kernwaarden:

Aandacht
Wij verplaatsen ons in de gedachtewereld van de cliënt en hebben oog voor zijn of haar wensen.
Respect
Wij hebben waardering en respect voor iedere cliënt. Voor wie hij of zij is, voor ieders afkomst en ieders ambities in werk en leven.
Verantwoordelijkheid
We nemen waar nodig de verantwoordelijkheid, maar nemen niet ongewenst de regie over.
Vertrouwen
Eerlijkheid en oprechtheid zijn voor ons vanzelfsprekend.
Betrokkenheid
We zetten een extra stap voor onze cliënten en leven mee, in voorspoed en bij zorgen.

Wij werken zo

Elke dag willen we onze missie waarmaken. Onze medewerkers doen dit met veel passie en liefde voor het vak. We proberen u thuis zo goed mogelijk te ondersteunen in uw zelfstandigheid en, als het niet meer gaat, u een fijn warm huis te bieden bij Magentazorg. Elke twee jaar houden we een klanttevredenheidsonderzoek en een medewerkeronderzoek. Met de uitslagen gaan we aan de slag om de punten die verbeterd moeten worden aan te pakken. Daarnaast wordt de kwaliteit van de dienstverlening regelmatig beoordeeld door externe deskundigen zoals de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ). Bekijk hier de rapporten van de IGZ.

Leveringsvoorwaarden

Bij het leveren van zorg houden we ons aan de Algemene Voorwaarden voor zorg, opgesteld door zorgorganisatie ActiZ en branchevereniging BTN. Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad.

Klachten

Het kan zijn dat u niet tevreden bent en een klacht heeft over onze zorg- en dienstverlening. Voor veel cliënten is de drempel hoog om een klacht in te dienen. Toch is het belangrijk dat u het ons laat weten. Alleen dan kunnen we samen met u bekijken of uw klacht kan worden opgelost. Een mondelinge klacht kan altijd direct geuit worden. De betrokken medewerker of leidinggevende kan dan meteen met u naar een oplossing zoeken. Uw naasten of wettelijk vertegenwoordiger of aangewezen contactpersoon kunnen ook namens u een klacht indienen. Een klacht kan ook dienen ter lering voor onze organisatie en juist leiden tot verbetering van de zorg- en dienstverlening. De complete klachtenregeling kunt u hier downloaden.

Klachtenformulier
Als u het prettiger vindt of als u niet tevreden bent over de mondeling gevonden oplossing, kunt u het klachtenformulier invullen. Dit kunt u ook doen als u een klacht in wilt dienen buiten eventueel betrokken medewerker(s), of als u niet weet met wie u uw klacht direct kunt bespreken. U kunt het formulier desgewenst printen, invullen en opsturen naar Magentazorg. Bovendien kunt u altijd een beroep doen op onze klachtenbemiddelaar, mevrouw Ina Klok. Als u dat via het klachtenformulier doet, neemt zij binnen twee weken contact met u op. Zij is direct bereikbaar op dinsdag en donderdag via 072 5753632 of per mail: i.klok@magentazorg.nl. De klachtenbemiddelaar streeft naar een oplossing door bemiddeling. Met haar bespreekt u uw klacht en zij bekijkt samen met u hoe uw klacht het beste aangepakt kan worden. Zij zal uw klacht ook bespreken met de verantwoordelijk leidinggevende, tenzij u aangeeft dit niet op prijs te stellen. Zij benadert de klacht vanuit het perspectief van de cliënt en streeft ernaar de klacht op een bevredigende wijze op te lossen. De klachtenbemiddelaar is een medewerker die geen andere taken voor de organisatie verricht en onafhankelijk is in de wijze waarop hij zijn werk uitvoert.

Klacht voorleggen aan de klachtencommissie
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of u kiest er voor om de klacht buiten Magentazorg om in te dienen hebt u ook de keuze om uw klacht voor te leggen aan de klachtencommissie waar wij bij aangesloten zijn. Dit is de Facit Klachtencommissie voor Cliënten, een onafhankelijk adviesbureau: facit.nl/klachtencommissie. De commissie bestaat uit leden met veel ervaring in de gezondheidszorg en/of klachtenbehandeling die geen band hebben of gehad hebben met Magentazorg. U kunt uw klacht invullen op het Facit-formulier. De commissie neemt een besluit in de vorm van een advies aan de raad van bestuur van Magentazorg. Klik hier voor de klachtenprocedure van Facit.

Geschillencommissie
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, zijn er nog verschillende mogelijkheden. U kunt, als dit nog niet is geprobeerd, alsnog kiezen voor bemiddeling. Of uw klacht indienen bij de manager als die nog niet bij het traject betrokken is geweest. U kunt ook besluiten om uw klacht in te dienen bij de Facit klachtencommissie waarbij wij zijn aangesloten. De commissie wordt gevormd door leden met veel ervaring in de gezondheidszorg en / of klachtenbehandeling.

Geschillencommissie
Indien u uw klacht bij de (landelijke) geschillencommissie wilt indienen, dient uw klacht eerst behandeld te worden door de Facit Klachtencommissie. Als u na de behandeling door deze commissie niet tevreden bent, of het advies van de commissie wordt niet overgenomen door de raad van bestuur van Magentazorg, dan is er tenslotte nog de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de landelijke Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg. Zie ook degeschillencommissie.nl

Landelijk Meldpunt Zorg
Voor verdere informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van de zorg kunt u zich wenden tot het Landelijk Meldpunt Zorg. Zij lossen geen klachten op, maar helpen u wel verder. Zo informeren zij u over de mogelijkheden om uw klacht op te lossen en helpen u met praktische tips. Informatie over het Meldpunt vindt u op www.landelijkmeldpuntzorg.nl.

Raad van Bestuur

Jeltje Schraverus (vanaf januari 2016)

Nevenfuncties:

  • voorzitter raad van toezicht Fair Trade Original
  • lid raad van commissarissen Yarden
  • Zie LinkedIn voor verdere informatie

Anne Leemhuis, lid raad van bestuur (vanaf juni 2014)

Nevenfunctie:

  • Lid raad van toezicht Parlan jeugdzorg
  • Zie LinkedIn voor verdere informatie

Jaarverslag

Elk jaar publiceren wij een Jaarverslag. Dit geeft u een overzicht wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. U kunt lezen over ons kwaliteitsbeleid, de verbeteracties die we hebben doorgevoerd, en ook over de impact van de kabinetsplannen op onze bewoners, medewerkers en woonzorglocaties. We willen hierin heel open zijn. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Download:

Bestuursverslag 2015

Jaarverslag 2014

Downloads

Hieronder informatie die u kunt downloaden en eventueel uitprinten om thuis rustig alles door te kunnen lezen. Mist u iets? Laat het ons weten!

Deel deze pagina:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail Print